Iter Italicum. Sztuka i historia

Book design and typesetting. Client: Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Cardinal Stefan Wyszyński University) and Instituto Italiano di Cultura in Warsaw (co-editor), 2011.