Zamieszanie na sawannie, czyli dlaczego zwierz dziki łyka batoniki

Book cover design, layout design, DTP and illustrations (by Beata Kulesza-Damaziak). Client: Wydawnictwo Alegoria, 2014.