ilustracje „Legendy o Elfach”
ilustracje do serii „Origami z wierszykami”
ilustracje niewykorzystane
„Diversarum Artium Schedula”