Afryka Kazika

Projekt okładki, opracowanie graficzne (rysunki we wstępie: Beata Kulesza-Damaziak), Wydawnictwo Bis, 2008.