Bazyliszka, i nie tylko, historia prawdziwa

Projekt okładki książki o legendach warszawskich Wojciecha Letkiego, Wydawnictwo Alegoria, 2015.
Zobacz ilustracje do tej książki, wykonane przez Beatę Kulesza-Damaziak.