Biedaczyna z Asyżu

Projekt okładki książki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2012.