broszury Agencji Rynku Rolnego

Projekt graficzny linii wydawniczej ARR, fotoedycja, skład i łamanie broszur zrealizowanych w ramach zamówienia publicznego, Agencja Rynku Rolnego, 2013.