Było wczoraj, jest jutro

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2009.