Charles de Gaulle. Biografia katolika i męża stanu

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2014.