Chodź, pokażę Ci klasztor

Ilustracje i projekty okładek dwóch książek dla dzieci i młodzieży Chodź, pokażę Ci klasztor oraz Chodź, pokażę Ci kościół, Instytut Wydawniczy Pax, 2003–2004. Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak.