Chodź, pokażę Ci kościół

Projekty okładek dwóch książek dla dzieci i młodzieży Chodź, pokażę Ci kościół oraz Chodź, pokażę Ci klasztor,
Instytut Wydawniczy Pax, 2003˜–2004. Zobacz rysunki do tych tytułów autorstwa Beaty Kulesza-Damaziak.