Diversarum Artium Schedula

Projekt okładki i ilustracje do tłumaczenia traktatu Teofila Prezbitera o średniowiecznych technikach złotniczych,
konwisarskich i ludwisarskich, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 1998.
Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak.