Dzieje Chrystusa

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2010.