Dzień świra

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie książki z filmem DVD, Vision Film, 2011.