Eliksiry, pomady i inne zaklęcia. Włos doskonały

Projekt layoutu oraz skład i łamanie dla Wydawnictwa Pascal, 2017.