Familia

Odświeżenie layoutu, makietowanie, skład i łamanie miesięcznika, Edycja Świętego Pawła, 2011.