Głód. Historia nienaturalna

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2011.