Granice są w nas

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie oraz zaprojektowanie wkładki ze zdjęciami, Wydawnictwo Alegoria, 2014.