Homeopatia. Zdrowie i natura

Projekt okładki, layoutu, makietowanie oraz skład i łamanie, Wydawnictwo Pascal, 2016.