Homeopatia. Zdrowie i natura

Projekt okładki, projekt layoutu, makietowanie, skład i łamanie. Wydawnictwo Pascal, 2016.