Homo Oeconomicus

Ilustracje i projekt okładki aforyzmów Michała Macieja Kosteckiego, Wydawnictwo Bis, 2011.
Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak.