I can sing in English

Projekt okładki, layoutu, fotoedycja, skład i łamanie książki do nauki języka angielskiego dla dzieci, Wydawnictwo Poltext, 2015.