Iter Italicum. Sztuka i historia

Projekt okładki, layoutu oraz skład i łamanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy
z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie, 2011.