Jak być dobrą matkę według Biblii

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2017.