Katalog interaktywny

Projekt layoutu, okładki, skład i łamanie katalogu interaktywnego do e-mailingu dla Mennicy Polskiej, 2012.