Katalog wydawniczy

Projekt okładki, opracowanie graficzne layoutu oraz skład i łamanie katalogu Wydawnictwa Książkowego Twój Styl, 2003.