Katalog wydawniczy

Opracowanie layoutu, okładek, skład i łamanie katalogów wydawniczych dla Wydawnictwa Laurum w latach 2011-2013.