Katalog wydawniczy

Projekty okładek, layoutów, skład i łamanie katalogów dla Instytutu Wydawniczego PAX, w latach 2005-2017.