Katalog wydawniczy w języku angielskim

Projekt layoutu, okładki, skład i łamanie katalogu wydawniczego przygotowanego w wersji angielskiej, klient: Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 2012.