Katedrale

Projekt graficzny okładki i layoutu, Wydawnictwo Alegoria, 2015.