Kazania o upadku Rzymu

Projekt okładki książki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2013.