Kazania sejmowe i wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2012.