Kościół katolicki i Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2012.