Krzyżowcy

Projekt okładki do książki Zofii Kossak w ramach serii dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2011.
Zobacz inne okładki w tej serii.