Legendy irlandzkie

Ilustracje oraz projekty okładek serii książek o legendach z różnych regionów świata, Instytut Wydawniczy Pax, 2000–2008. Ilustracje: Beata Kulesza-Damaziak.