MT Biznes

Projekt logo dla Wydawnictwa MT Biznes, 2001.