Music Company

Logo Music Company, 2015. Oprócz wersji podstawowej używana jest wersja uproszczona logo.