Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki

Projekt okładki, skład i łamanie książki Jolanty Kucharczyk, Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2013.