Malżeństwo doskonałe

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2017.