Maniusia Marynia Maria

Projekt okładki książki Marii Stępkowskiej-Szwed, Wydawnictwo Bis, 2011.