Mennica Polska 250 lat

Koncepcja, opracowanie makiety, projekt typograficzny oraz skład i łamanie albumu jubileuszowego Mennicy Polskiej, 2016.
Teksty: Beata Kulesza-Damaziak.