Modelowanie i badania procesu zużycia okładzin ciernych w hamulcu

Projekt okładki, opracowanie graficzne layoutu oraz skład i łamanie publikacji naukowej, wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna, 2015.