Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym

Projekt okładki dla Wydawnictwa Poltext, 2015.