Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej

Projekt okładki dla Wydawnictwa Poltext, 2013.