Origami z wierszykami

Kompozycje ilustracji z papierowymi elementami origami, opracowanie schematów origami, aranżacja plastyczna
oraz skład i łamanie czterech książek Agnieszki Frączek i Doroty Dziamskiej o kaczuszce Omi, Wydawnictwo Bis, 2009–2012.