Origami z wierszykami

Projekty okładek, aranżacja plastyczna oraz skład i łamanie czterech książek Agnieszki Frączek i Doroty Dziamskiej
o kaczuszce Omi, Wydawnictwo Bis, 2009-2012.

Zobacz kompozycje ilustracji z papierowymi elementami origami i opracowanie schematów origami, które wykonałyśmy.