Pan Mruczek i mysia rodzina

Próbki ilustracji i składu książki Danuty Parlak, Wydawnictwo Bis, 2008. Projekt niezrealizowany.
Ilustracje: Beata Kulesza-Damaziak.
Ilustracja z myszką leżącą na książce stała się sygnetem karandaszowego logo.