Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa

Projekt okładki dla Wydawnictwa PROFIL-ARCHEO, 2012.