Pogadajmy o zasadach

Projekt okładki, layout oraz skład i łamanie dla Oficyny Wydawniczej Vocatio, 2016.