Polskie Parki Narodowe

Projekt okładek, layoutu, makietowanie, skład i łamanie 4 albumów o polskich górach i Parkach Narodowych,
Wydawnictwo Pascal, 2016.